Chương trình đào tạo

 

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp cho người học các bài tập rèn luyện các tố chất thể lực cơ bản trong môn thể dục – điền kinh như: đi bộ thể thao, chạy cự ly ngắn (100m) và cự ly trung bình (1500m)  nhảy cao, nhảy xa…
  • Cung cấp cho người học các bài tập rèn luyện các tố chất thể lực cơ bản trong môn thể dục – điền kinh, bóng đá, bóng chuyền và võ thuật như: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt, khả năng phối hợp vận động…
  • Cung cấp cho người học các điều kiện làm việc theo nhóm, khả năng tư duy sáng tạo, trình bày và bảo vệ ý tưởng của mình trước một nhóm người…
  • Rèn luyện cho người học khả năng tự biên soạn cho mình một số nội dung tập luyện phù hợp với điều kiện của bản thân.

Nội dung chương trình tổng quát

Mã HP Học phần Số TC Bậc đào tạo
Đại học Cao đẳng CĐ-ĐH TC-ĐH
  Học phần bắt buộc 1 1 1 0 0
GP11074 Thể dục & điền kinh 1 1 1    
  Học phần tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần) 2 (chọn 2 trong 6 HP) chọn 1 trong 3 HP) (chọn 1 trong 3 HP) (chọn 2 trong 6 HP)
  Tự chọn 1 2 2 1 1 2
GP11075 Karate-Do 1 1   1   1
GP11076 Karate-Do 2 1     1 1
  Tự chọn 2 2 2 1 1 2
GP11077 Taekwondo 1 1 1 1   1
GP11078 Taekwondo 2 1 1   1 1
  Tự chọn 3 2 2 1 1 2
GP11079 Bóng chuyền 1 1   1   1
GP11080 Bóng chuyền 2 1     1 1
  Tự chọn 4 2 2 1    
GP11081 Bóng đá 1 1 1 1 1 1
GP11082 Bóng đá 2 1 1     1