Kế hoạch đào tạo môn GDQP-AN đợt 2 khóa nhập học năm 2019