Kế hoạch đào tạo môn GDQP-AN đợt 1 khóa nhập học năm 2019