Thông báo về việc nộp lệ phí đưa đón học môn GDQP-AN