Kế hoạch giải bóng đá Trường Đại học Đông Á và các doanh nghiệp IT