Kế hoạch hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 Dành cho GVCB-NV

Tạo điều kiện cho sinh viên các khoa có dịp giao lưu học hỏi tăng tình đoàn kết cùng chung nhau học hỏi phát triển phong trào TDTT, đẩy lùi các tệ nạn xã hội , tăng cường các hoạt động hữu ích cho CBGV.

 

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU – NỘI DUNG

1.Mục tiêu:

 • Thực hiện hoạch định toàn niên của Ban Giám hiệu nhà trường năm học 2020 – 2021.
 • Đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn thể CBGV trong nhà trường.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên các khoa có dịp giao lưu học hỏi tăng tình đoàn kết cùng chung nhau học hỏi phát triển phong trào TDTT, đẩy lùi các tệ nạn xã hội , tăng cường các hoạt động hữu ích cho CBGV.
  • Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11.

2.Yêu cầu:

 • Các đối tương tham gia thi đấu là cán bộ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng trường Đại học Đông Á chấp hành nghiêm chỉnh luật, Điều lệ và những quy định của BTC.
 • Các VĐV thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đạt thành tích cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
 • Các cá nhân được giao nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, vì hình ảnh của nhà trường.

3. Nội dung thi đấu

- Hội thao tổ chức nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20 – 11 cho đối tượngCBGV gồm 02 môn:

+ Bóng đá Mini Nam

+ Kéo co tập thể

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG CHI ĐOÀN THAM GIA:
  • Cán bộ, giáo viên các phòng ban, khoa nhà trường và đội ngũ giáo viên thỉnh giảng.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền tham gia thi đấu cho đơn vị mình và mỗi đơn vị chỉ tham gia duy nhất cho một đội/môn.

Chú ý: Nếu đơn vị nào không đủ số lượng VĐV thì có quyền tự liên kết cùng các phòng ban, khoa khác với điều kiện cá phòng ban, khoa đó không đủ VĐV tham gia thi đấu môn đó và phải được BTC chấp nhận.

1.Số lượng Khoa, phòng ban, Trung tâm tham gia:

 

STT

ĐƠN VỊ

Bóng đá, kéo co

 

GHI CHÚ

Dự kiến

Đăng ký

1

- Phòng QLĐT&CTSV

- Phòng HCNS

01

X

 

2

- Khoa CN Thông tin

- Khoa CNKT Điện – điện tử

- Khoa CNKT Ô Tô

- Khoa du lịch

01

X

 

3

-Khoa tài chính - Kế toán

-Khoa Quản Trị

-Khoa CNKT Xây dựng

-Khoa sau đại học

-Phòng truyền thông

- Khoa Ngoại ngữ

01

X

 

4

 - Phòng QLCSVC&ĐT

 - Đoàn Thanh niên

 - Phòng đối ngoại và hợp tác doanh nghiệp.

      

 

 

01

X

 

5

- Trung tâm ICT

-Tổ kỹ năng

- Khoa Dược

-Khoa Điều dưỡng

6

 - TT GDTC-QP

01

X

 

 

                 Tổng số

06

 

 

 

 1. CƠ CẤU MÔN THI VÀ SỐ TRẬN DỰ KIẾN:
 1. Cơ cấu môn thi:
 • Môn Bóng đá Mini Nam (5 người)
 • Môn kéo co tập thể (10 người)

2.Số trận thi đấu dự kiến:

 

STT

 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ THI ĐẤU

ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU

SỐ ĐỘI DỰ KIẾN

VÒNG LOẠI

VÒNG CHUNG KẾT

TỔNG SỐ TRẬN

Thể thức

thi đấu

Số trận

Thể thức thi đấu

Số trận

1

Bóng đá

Nam

6

Thi đấu vòng tròn 2 lượt

12

Còn lại 04 đội (Tranh nhất, Nhì,Ba)

4

16

2

Kéo co

Nam, Nữ

6

Thi đấu loại trực tiếp

5

2 đội tranh

nhất nhì

1

6

Tổng số trận

22

 1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI:

- Danh sách đăng ký tham gia (theo mẫu) nộp về Trung tâm GDTC -QP.

- Địa điểm bốc thăm: 10h00 ngày 13/10/2020  tại: Phòng 205

 

 1.    ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI:

- Địa điểm 1: Khu liên hợp thể thao trường Đại học Đông Á.

- Địa điểm 2: Sân bóng đá mini Nhà VHLĐ TP. Đà Nẵng – 02 CMT8 – Hòa Cường Nam – Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

 1. ĐĂNG THAM GIA:
  • Môn Bóng đá Nam, Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội gồm 12 VĐV Nam (gồm cả cầu thủ chính và dự  bị).
  • Môn kéo co Nam, Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội gồm 12 VĐV Nam,Nữ (gồm cả VĐV chính và dự  bị).

VII.KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI:

- Các Khoa, phòng ban, trung tâm tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí cho đội của mình tập luyện và thi đấu. Phải nộp các khoản tiền nếu VĐV của mình bị phạt thẻ hoặc nếu nộp đơn khiếu nại.

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và kinh phí giải thưởng, tặng  phẩm.(theo bảng dự trù kinh phí)

Ghi chú: Trong quá trình tổ chức giải , nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung điều lệ, lịch thi đấu..... Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền quyết định và thông báo đến các đơn vị tham dự giải trong thời gian sớm nhất.

VIII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Khi nhận được Kế hoạch tổ chức tập luyện và tham gia giải các Phòng ban, khoa và cá nhân liên quan họp triển khai nội dung kế hoạch đúng tiến độ đề ra.
 • Trung tâm GDTC-QP chuẩn bị đầy đủ quy chế, thể lệ và quy trình chu đáo tới VĐV trước thời gian thi đấu sớm nhất.
 • Trung tâm GDTC-QP tập trung CBGV đúng ngày họp để triển khai kế hoạch.
 • Quá trình tập luyện và thi đấu các phòng ban, khoa và chi đoàn sinh viên họp tổ chức cán bộ, giáo viên và sinh viên tham dự cổ vũ VĐV cho các đội thi đấu thật sôi nỗi, cao thượng và an toàn.
 • Luật thi đấu áp dụng theo luật hiện hành của Tổng cục TDTT.
 • Kết  thúc  giải TT GDTC-QP phải tổng kết, đánh giá kết quả, khen thưởng và báo cáo BGH trước ngày 20/11/2020.