Thông báo về việc đăng ký học môn Giáo dục thể chất đợt 2 áp dụng cho sinh viên khóa 2018