Kế hoạch Hội Thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 dành cho GVCBNV

Kế hoạch Hội Thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 dành cho GVCBNV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 

 

Số: 96 /KH-TTGDTCQP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

    Đà Nẵng, ngày 21 tháng  10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 cho đối tượng GVCBNV

 

I.CĂN CỨ:

      - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Á ban hành theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHĐA ngày 04/05/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á;

     - Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

     Nay Trung tâm Giáo dục thể chất - Quốc phòng lập kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 cho đối tượng  sinh viên cụ thể như sau:

II.NỘI DUNG - MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

 1. Nội dung:

- Hội thao tổ chức nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20 – 11 cho đối tượng GVCBNV gồm 2 môn:

+ Bóng đá Mini Nam, Nữ

+ Bóng bàn Nam, Nữ

2.Mục tiêu:

 • Thực hiện hoạch định toàn niên của Ban Giám Hiệu nhà trường năm học 2019 – 2020.
 • Đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn thể GVCBNV trong nhà trường.
  • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mở rộng giao lưu học hỏi giữa các Khoa, phòng ban, trung tâm sau những giờ làm việc căng thẳng.
  • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

3.Yêu cầu:

 • Huy động đông đảo CBGV toàn trường tham gia, tạo nên một phong trào rèn luyện sức khoẻ sâu rộng trong nhà trường.
 • Hội thao phải diễn ra sôi động, hấp dẫn, trung thực, cao thượng, đạt thành tích cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
 • Các cá nhân được giao nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần để Hội thao thành công tốt đẹp.

III.NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

 

 

STT

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH

1

Họp ban tổ chức

- Triển khai đúng, đầy dủ nội dung kế hoạch tổ chức Hội thao.

BTC

T.Dũng

23/9/2019

23/9/2019

 

 

2

Đơn vị Khoa, phòng ban, trung tâm triển khai thành lập đội tuyển và triển  khai thời gian tập luyện (BTC tổ chức giám sát các đơn vị tập luyện)

 • Các đơn vị khoa, phòng ban, trung tâm thành lập đội tuyển nhanh chóng để triển khai tập luyện.
 • Các đơn vị tự chọn địa điểm tập luyện và thời gian tập luyện phù hợp với đơn vị mình.

 

 

T.Dương

 

 

T.Dũng

 

 

25/9/2019

 

 

15/10/2019

 

 

3

Thông báo đến các đơn vị liên quan

- Thông báo đúng thời gian quy định. Đảm bảo đầy đủ không thiếu sót tới các đơn vị liên quan và tham gia Hội thao.

 

T.Dương

 

T.Dũng

 

24/9/2019

 

30/9/2019

 

4

Đăng ký danh sách VĐV

- Đúng thời gian và đầy đủ theo mẫu đăng ký của BTC.

T.Dương

T.Dũng

18/9/2019

05/10/2019

 

 

5

 

Khai mạc giải

 • Tổ chức nhanh gọn, chính xác và đúng qui định chung.
 • Phải đạt được tính quảng bá cao, rộng rãi.

 

T.Dũng

 

BTC

 

15/10/2019

 

15/10/2019

 

 

 

 

 

6

Giai đoạn các chi đoàn, tự tổ chức tập luyện và xác định VĐV chính thức

 

Môn bóng đá

 

 

 • Tuyên truyền phát động phong trào thể thao trong CBGV toàn trường.
 • Xác địnhVĐV chính thức tham dự giải
 • Nâng cao trình độ chuyên môn cho khối CBGV
 • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBGV trong quá trình tập luyện và thi đấu.

 

BCSL

 

 

T.Dũng

 

 

 

 

18/9/2019

 

 

 

 

05/10/2019

 

BCSL

 

 

T.Dũng

 

Môn bóng bàn

 


 

 

 

7

Giai đoạn chung kết và tranh chấp giải nhất, nhì và ba

Môn bóng đá

 • Phát huy tinh thần thể thao cao thượng trong suốt quá trình thi đấu.
 • Đội ngũ trọng tài làm việc khách quan, trung thực và điều khiển mang lại những trận đấu sôi nổi và an toàn.

T.Dương

T.Dũng

 

 

05/10/2019

 

 

15/11/2019

 

T.Dũng

T.Dũng

 

Môn bóng bàn

 

8

Bế mạc

- Bế mạc Hội thao truyền thống

BTC

T.Dũng

15/11/2018

15/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ TỔ TRỌNG TÀI:

1.  Thành phần BTC Hội thao:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

1

TS. Đỗ Trọng Tuấn

Trưởng ban

P.Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

2

TS. Nguyễn Hoàng Tứ

Phó ban

Chủ tịch công đoàn

Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tập luyện và thi đấu.

3

ThS.Phan Phụng Dũng

Phó ban

PGĐ Trung tâm

Chỉ đạo chung và điều hành trực tiếp

4

ThS.Phạm Văn Dương

Ban viên

GV TT GDTC-QP

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thi đấu

5

Lê Thị Ngọc Tính

Ban viên

Cán bộ TT GDTC-QP

Phụ trách đăng ký, theo dõi thi đấu, truyền thông.

2.  Thành phần trọng tài:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

1

Nguyễn Trung Việt

Tổng trọng tài

Trọng tài quốc gia VFF

Tổ chức, điều hành trọng tài

2

Phạm Văn Dương

Thành viên

Giảng viên TT GDTC-QP

Trọng tài

3

Đào Khắc Yên

Thành viên

GVTG – TT GDTC-QP

Trọng tài

4

Lê Đình Quyên

Thành viên

GVTG – TT GDTC-QP

Trọng tài

5

Lưu Đình Diệm

Thành viên

GVTG – TT GDTC-QP

Trọng tài

6

Phạm Trường Nhân

Thành viên

GVTG – TT GDTC-QP

Trọng tài

7

Nguyễn Danh Tuấn

Thành viên

GVTG – TT GDTC-QP

Trọng tài

3. Bộ phận hỗ trợ:

STT

BỘ PHẬN

NHIỆM VỤ

1

Phòng ĐT&QLCSVC

- Chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, âm thanh ngày khai mạc, bế mạc.

- In và dựng Backop 3m x 5m nội dung Hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho CBGV và sinh viên.

- Băng rôn 2 cái nội dung Hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho CBGV và sinh viên.

2

Phòng truyền thông

- Thiết kế 1 Backrop 3mx5m nội dung Hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho CBGV và sinh viên.

- Băng rôn 2 cái nội dung Hội thao truyền thống chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho CBGV và sinh viên.

- Cử cán bộ chụp ảnh tại buổi lễ, viết bài đưa tin quảng bá hình ảnh nhà trường

3

Trung tâm GDTC-QP

- Làm kế hoạch, Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội thao truyền thống.

- Chuẩn bị 6 quả Bóng đá, Mời trọng tài cấp quốc gia về điều hành trận đấu

- Theo dõi thời gian kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành

- Cập nhật kết quả thi đấu vào cuối ngày đăng lên trang Facebook Trung tâm GDTC-QP cho sinh viên theo dõi.

- Tổ chức Khai mạc và bế mạc hội thao theo đúng thời gian.

4

Khoa Y – Trung tâm  Y tế trường Đại học Đông Á.

- Cử cán bộ hoặc sinh viên năm cuối hỗ trợ Y tế cho suốt quá trình hội thao diễn ra. (4 người)

5

Đoàn Thanh niên

- Hỗ trợ 2 tiết mục văn nghệ chào mừng vào ngày khai mạc giải

 
 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG CHI ĐOÀN THAM GIA:
 1. Đối tượng:
  • Cán bộ, giáo viên các phòng ban, khoa nhà trường và đội ngũ giáo viên thỉnh giảng.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền tham gia thi đấu cho đơn vị mình và mỗi đơn vị chỉ tham gia duy nhất cho một đội/môn

Chú ý: Nếu đơn vị nào không đủ số lượng VĐV thì có quyền tự liên kết cùng các phòng ban, khoa khác với điều kiện cá phòng ban, khoa đó không đủ VĐV tham gia thi đấu môn đó và phải được BTC chấp nhận.

2.Số lượng đơn vị tham gia:

 

 

STT

 

ĐƠN VỊ

BÓNG ĐÁ NAM

 

GHI CHÚ

Dự kiến

Đăng ký

1

 • Phòng QLĐT&CTSV

-     Phòng HCNS

 

01

 

 

2

- Khoa CN Thông tin

   -  Khoa CNKT Điện + CNKT Ô Tô

   -  Khoa du lịch

01

 

 

3

     -   Khoa Kế toán

            -   Khoa Quản Trị

            -   Khoa CNKT Xây dựng

            -   Khoa sau đại học

-   Phòng truyền thông

      -   Khoa Điều dưỡng

-   Khoa Ngoại ngữ

 

 

01

 

 

4

       - Phòng CSVC

       - Đoàn Thanh niên

       - Phòng hợp tác doanh nghiệp và                        hợp tác quốc tế

      

 

 

01

 

 

5

 •  TT GDTC-QP

       -    Trung tâm ICT

       -     Tổ kỹ năng

 

                 Tổng số

05

 

 

STT

ĐƠN VỊ

BÓNG ĐÁ NỮ

GHI CHÚ

DỰ KIẾN

ĐĂNG KÍ

1

 

- Khối phòng ban, trung tâm

01

 

 

2

- Khối giảng viên

01

 

 

 1. CƠ CẤU MÔN THI VÀ SỐ TRẬN DỰ KIẾN:
 1. Cơ cấu môn thi:
 • Môn Bóng đá Mini Nam, Nữ (5 người)
 • Môn bóng bàn Nam, nữ (cá nhân)

2.Số trận thi đấu dự kiến:

 

STT

 

CHI ĐOÀN

ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU

SỐ ĐỘI DỰ KIẾN

VÒNG LOẠI

VÒNG CHUNG KẾT

TỔNG SỐ TRẬN

 

GHI CHÚ

Thể thức thi đấu

Số trận

Thể thức thi đấu

Số trận

1

Bóng đá

Nam

5

Thi đấu vòng tròn

10

Còn lại 04 đội (Tranh nhất,Nhì,Ba)

4

14

 

2

Bóng đá

Nữ

2

Thi đấu vòng tròn

2

2 đội tranh nhất nhì

1

3

 

3

Bóng bàn

Nam

16

Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua

8

Còn lại 4 VĐV thi đấu vòng chung kết

4

12

 

Nữ

12

6

4

10

Tổng số trận

39

 

 1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI:
 • Danh sách đăng ký VĐV tham gia (theo mẫu) nộp về Trung tâm GDTC - QP.
 • Địa điểm bốc thăm: 10h00 ngày 15/10/2018  tại: Phòng 205
 1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI:

Địa điểm 1: Khu liên hợp thể thao trường Đại học Đông Á.

Địa điểm 2: Sân bóng đá mini Nhà VHLĐ TP. Đà Nẵng – 02 CMT8 – Hòa Cường Nam – Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

 1. ĐĂNG THAM GIA:
  • Môn Bóng đá Nam, Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội gồm 12 VĐV Nam,Nữ (gồm cả cầu thủ chính và dự bị).
  • Môn bóng bàn Nam, Nữ: Mỗi đơn vị cử 1 VĐV tham gia nội dung đơn nam hoặc nữ

VIII.KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI:

                Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí cho chi đoàn của mình và phải nộp các khoản tiền nếu VĐV của mình bị phạt thẻ hoặc nếu nộp đơn khiếu nại.

 • Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và kinh phí giải thưởng, tặng phẩm.(theo bảng dự trù kinh phí)
 1. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI:
 1. Khen thưởng
  • Ban tổ chức trao cờ và tiền thưởng kèm theo cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung.

2.Kỷ luật:

 • Vận động viên nào vi phạm điều lệ và các qui định khác của giải thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào Quy chế "Chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT” của nhà trường để xử lý.
 • Tùy theo mức độ vi phạm sẽ đưa ra hình thức kỷ luật từ cảnh cáo, xóa bỏ thành tích cá nhân vi phạm, xóa bỏ thành tích của đơn vị hoặc sẽ không cho phép tham gia thi đấu tại các giải lần sau.
 • Đơn vị có VĐV bị kỷ luật sẽ bị phạt 500,000đ (Năm trăm ngàn đồng). Nếu VĐV hoặc đơn vị tham gia để xảy ra trường hợp nghiêm trọng BTC sẽ trình lên Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý nghiêm khắc đúng theo quy định của nhà trường.

3.Khiếu nại

            - Trong trường hợp có vấn đề gì chưa được thỏa đáng hoặc chưa rõ. Đội trưởng hoặc trưởng đơn vị mới có quyền  khiếu nại. Khiếu nại phải được lập bằng văn bản gửi lên Ban tổ chức chậm nhất là 10 phút sau khi trận đấu kết thúc và nộp kèm lệ phí 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Tùy theo từng trường hợp, Ban tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ hoặc sẽ giải quyết sau khi xác minh và thông báo kết quả đến với các bên có liên quan trong thời gian sớm  nhất.

- Nếu khiếu nại đúng thì sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp.

- Nếu khiếu nại sai thì số tiền trên sẽ được sung vào chi phí tổ chức.

Ghi chú: Trong quá trình tổ chức giải , nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung điều lệ, lịch thi đấu..... Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền quyết định và thông báo đến các đơn vị tham dự giải trong thời gian sớm nhất.

X.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Khi nhận được Kế hoạch Hội thao các Phòng ban, khoa, và cá nhân liên quan họp triển khai nội dung kế hoạch đúng tiến độ đề ra.
 • Ban Tổ chức Hội thao chuẩn bị dầy đủ quy chế, thể lệ và quy trình chu đáo tới VĐV trước thời gian thi đấu sớm nhất.
 • Trung tâm GDTC-QP tập trung khối CBGV đúng ngày họp để triển khai kế hoạch.
 • Quá trình tập luyện và thi đấu các phòng ban, khoa và chi đoàn sinh viên họp tổ chức cán bộ, giáo viên và sinh viên tham dự cổ vũ VĐV cho các đội thi đấu thật sôi nỗi, cao thượng và an toàn.
 • Luật thi đấu áp dụng theo luật hiện hành của Tổng cục TDTT.
 • Kết  thúc  Hội  thao. BTC phải tổng kết, đánh giá kết quả, khen thưởng và báo cáo BGH trước ngày 18/11/2019.

             BLĐ DUYỆT                                                             PHÒNG QLĐT&CTSV                                      TRUNG TÂM GDTC-QP

(Đã ký)

(Đã ký)

 

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Trọng Tuấn

TS. Bùi Minh Hiển

ThS. Phan Phụng Dũng

 

 

 

 

=