Giới thiệu trung tâm

 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh và tăng cường Thể chất cho Học sinh-Sinh viên nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ với vận mệnh của Tổ quốc với Dân tộc.

Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất được Nhà nước quy định là môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục Quốc dân, là điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp cho các bậc, hệ đào tạo của các cơ sở Đào tạo.

Nhằm thực hiện tốt chương trình GDQP-AN và GDTC cho Sinh viên, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đạt 8 mục tiêu sinh viên Đông Á. Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng (viết tắt là TT.GDTC – QP) Trường Đại học Đông Á được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-CĐĐA về việc thành lập Trung tâm GDTC - QP ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đông Á (nay là Trường Đại học Đông Á).

Chức năng của Trung tâm là đào tạo và quản lý đào tạo về GDTC và GDQP-AN, với đội ngũ Giảng viên giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng toàn diện về GDTC và GDQP-AN cho Sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

Trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao tạo môi trường phấn khích, thoải mái, lành mạnh trong CB-GV và SV. Qua đó tuyển chọn các tài năng cá nhân và tập thể để tham dự các giải lớn của khu vực và cả nước, nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu học tập lẫn nhau và nâng cao vị thế của Trường.