THÔNG BÁO SỐ 55 VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT HOÀN THÀNH MÔN GDTC VÀ GDQP-AN