Thông báo nộp kết quả xét miễn giảm môn GDQP-AN khóa nhập học 2018