Chương trình đào tạo

 

Mục đích

Giáo dục thể chất trong các trường Đại học và Cao đẳng là một nội dung giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tương lai có kiến thức chuyên môn, có đạo đức, có sức khỏe tốt sẵn sàng nhận nhiệm được giao. Bằng những kiến thức đã rèn luyện thông qua các môn học thể thao để vận dụng nó có hiệu quả trong thực tế lao động sản xuất và phục vụ đất nước sau này.

Tổng số giờ nội khóa 135 tiết tương ứng 3 đơn vị học phần, mỗi học phần gồm 30-45 tiết tương ứng với 1 tín chỉ. Khi hoàn thành môn học sinh viên phải đạt từ điểm D trở lên ở các học phần, điểm trung bình chung tích lũy của môn học đạt từ 2,00 trở lên và phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện cấp II mới được cấp chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất.

Nội dung chương trình tổng quát

Học kỳ Nội dung giảng dạy Số tiết giảng dạy Tổng số tiết giảng dạy
1 Lý thuyết 4 45
Đội hình, đội ngũ 1
Các bài khởi động chung và chuyên môn 1
Bài thể dục phát triển chung 45 động tác 8
Bài thể dục nhịp điệu 12
Bài thể dục với gậy 4
Môn chạy cự ly ngắn 100m 10
Chạy cự ly trung bình  
Kiểm tra giữa kỳ 2
Thi kết thúc học phần (thực hành) 3
2 Taekwondo 1   45
Taekwondo cơ bản 32
Taekwondo tự vệ 8
Kiểm tra giữa kỳ 2
Thi kết thúc học phần (thực hành) 3
3 Taekwondo 2   45
Taekwondo nâng cao 32
Tự vệ nâng cao 8
Kiểm tra giữa kỳ 2
Thi kết thúc học phần (thực hành) 3
4

Phần hoạt động TDTT:

  • Đợt 1: Chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
  • Đợt 2: Chào mừng Ngày Giải Phóng 30/4.
  Hoạt động ngoại khóa tự nguyện của sinh viên